A BEAD, SCCL treballem contínuament per la qualitat del nostre servei, com a part fonamental de la nostra política i estratègia per aconseguir la satisfacció total dels nostres clients basant-nos en el compliment dels processos de treball establerts per la prestació de serveis d’assistència domiciliaria per a gent gran, discapacitats, malats i famílies.

El nostre principal objectiu és la plena satisfacció dels nostres clients, mantenint sempre operatius i en permanent millora, els canals de comunicació amb ells, motivant i implicant a tot el personal en el desenvolupament empresarial.

La naturalesa d'aquesta filosofia enllaça amb un grup humà i una estratègia de negoci enfocats en aquesta qualitat, i amb una actualització i adaptació dels processos a nous equips, tecnologies i tendències de mercat.

Perquè així sigui considerem fonamental que aquest compromís per la qualitat sigui apèndix d'uns objectius clars i ben definits, per donar el millor servei i una ràpida i eficaç resposta a les diferents parts interessades.

L’empresa assumeix el seu compromís mitjançant el desenvolupament i la implantació d’un sistema de gestió de qualitat mitjançant la norma UNE-EN ISO 9001:2015. Amb tal fi, l’empresa assumeix el següent:

Tot això, sempre amb el ferm propòsit de complir amb els requisits legals, reglamentaris i aquells altres que ens siguin aplicables.

En definitiva considerem que aquestes directrius i compromisos ens ajudaran a assolir els nostres objectius, millorar contínuament i convertir-nos en una empresa de referència dins del nostre sector.

Tanmateix la Direcció, es compromet a difondre aquesta Política, a fi de fer-los partícips en la consecució d'aquests fins.