Formació

"Centre de formació per l'ocupació, formació per a joves, formació contínua i centre privat"

Acadèmia de Formació

Centre colaborador

En la part formativa, Baix Empordà Assistència a Domicili SCCL i amb ànim de donar la millor formació, a l'any 2011 es va crear l'actual Centre Formador de BEAD, un espai amb 4 aules, les quals estan homologades pel SOC. L'experiència, professionalitat i especialització dels nostres formadors, i la nostra contínua aposta per la innovació en formació ens permet oferir una àmplia oferta de Serveis en Formació. També disposem d'una àmplia experiència en Formació Ocupacional i desenvolupem accions de Formació Contínua des de l'any 2004, primer amb FORCEM i ara amb el nou model.

Baix Empordà Assistència a Domicili SCCL, com a Centre Col·laborador inscrit en el SOC imparteix formació dirigida a desocupats i treballadors del Baix Empordà. Compleix tots els requisits necessaris per dur a terme aquesta competència, ja que disposa de professionals capacitats, instal·lacions adequades, coneixements i mitjans suficients; el que ens ha permés obtenir les homologacions en diverses especialitats.

Les nostres ganes de superació i de donar cada vegada un millor servei, ha fet que des del 2008 tinguem atorgada l'ISO 9001/00 en la prestació de serveis d'assistència domiciliària per a gent gran, discapacitats, malats i famílies i també l'ISO 9001:2008 en l'impartició de cursos de Formació Ocupacional en les àrees socio-sanitària i sanitària.

iso9001

Qué és l'ACTIC?

La sigla ACTIC correspon a la denominació "acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació".

L'ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

actic

L'ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador. Tant la prova com l'obtenció del certificat són telemàtics, encara que la prova s'ha de fer en un centre col·laborador autoritzat per la Generalitat. Hi ha més de 300 centres distribuïts per tot Catalunya amb molta diversitat d'horaris. No cal esperar cap convocatòria per inscriure's a la prova.

Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell (bàsic o mitjà o avançat) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració.

L'ACTIC es va obrir a la ciutadania al novembre de 2009 i es va acabar de desplegar (nivell 3) a finals de 2011. Les fites principals del projecte es recullen en el calendari que trobareu enllaçat més avall.

Característiques de l'ACTIC

L'ACTIC avalua la competència digital de la persona i no les habilitats en l'ús de productes informàtics concrets (dispositius, programari...). Incorpora el coneixement de conceptes essencials relatius a la societat de la informació, la cultura digital i les bones pràctiques (orientades a l'eficiència, l'ergonomia, el medi ambient i el respecte als drets i al treball de les altres persones).

L'ACTIC considera les tecnologies de la informació i la comunicació no solament com a tecnologies, sinó en el vessant de comunicació, informació i societat en xarxa.

L'ACTIC entén les competències digitals com unes capacitats genèriques a partir de les quals la persona pot aprendre constantment i adaptar-se de manera dinàmica a un entorn canviant.

Més informació a www.gencat.cat »

Programa de Qualificació Professional Inicial

Baix Empordà Assistència a Domicili SSCL és una entitat autoritzada pel Departament d'ensenyament per impartir el Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI) en l'especialitat d'Auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics.

Els programes de qualificació professional inicial (PQPI) faciliten l'inici d'un itinerari professional i formatiu, tant de transició al món laboral com de continuïtat formativa. Els PQPI es dirigeixen a joves més grans de 16 anys (16 anys complerts o que els compleixin abans del 31 de desembre de l'any d'inici del programa) i, menors de 25 anys que no hagin obtingut el graduat en ESO.

pqpi

Aquests estudis capaciten per fer operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips microinformàtics i perifèrics. Els mòduls obligatoris tenen una durada total de 925 hores (650 dels mòduls A i 275 dels mòduls B), que equivalen a un curs acadèmic. Un cop s'hagin finalitzat els mòduls obligatoris d'un PQPI es pot:

  • Cursar un cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) si se supera la prova d'accés o si se'n queda exempt.
  • Obtenir el graduat en ESO (mòduls C).
  • Accedir al món laboral amb una qualificació reconeguda.
pqpi

Per a més informació truca'ns al telèfon 972 30 29 69 o al web www.gencat.cat/ensenyament