Formació per l'ocupació

"Som un centre formatiu col·laborador autoritzat pel SOC per impartir Formació Professional Ocupacional"

Objectiu de la formació

La Formació Professional Ocupacional estan dirigits a persones en actiu o situació d'atur. Són programes formatius teòric-pràctics que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d'inserció o inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals de les persones treballadores.

Baix Empordà Assistència a Domicili SCCL, és un centre formatiu col·laborador autoritzat pel SOC per impartir Formació Professional Ocupacional en les famílies professionals “Serveis socioculturals i a la comunitat i Sanitat”.

El Certificat de Professionalitat és un document oficial que acredita a qui l'obté que és competent professionalment per a desenvolupar una activitat laboral d'acord amb les exigències de la producció i l’ocupació. És a dir, que té els coneixements i habilitats per desenvolupar-la, de forma correcta i d'acord amb les exigències del mercat.

Un certificat de professionalitat acredita les competències professionals d'’una persona.

Competències professionales

Baix Empordà Assistència a Domicili SCCL imparteix Formació Contínua. La formació contínua és un tipus de formació per a persones que estan treballant i volen seguir aprenent, o per a persones en atur que volen actualitzar els seus coneixements i aprofitar el temps del que disposen. En definitiva són programes que tenen com a objectiu millorar la qualificació i competitivitat d'un treballador. Els canvis en la societat de la informació, la demanda del mercat laboral, els processos de selecció o les necessitats de les empreses, fa que hàgim de mantenir un perfil professional actualitzat.

El Consorci s'encarrega de la gestió i execució dels programes de formació professional contínua, que es desenvolupen a Catalunya com a instrument essencial per a garantir la formació al llarg de la vida i impulsar i difondre entre empresaris/es i persones treballadores la formació professional contínua al conjunt del territori català.

Formació per desocupats

Com a Centre Col·laborador inscrit en el SOC impartim formació dirigida a desocupats i treballadors del Baix Empordà. Complim tots els requisits necessaris per dur a terme aquesta competència, ja que disposem de professionals capacitats, instal·lacions adequades, coneixements i mitjans suficients; el que ens ha permès obtenir les homologacions en diverses especialitats.

Garantía Juvenil

La Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l'accés dels joves al mercat de treball. Cursos destinats a joves entre 16 i menys de 30 que portin més d'un mes sense rebre cap formació i sense traballar. Tots el cursos per joves de Garantia Jovenil son 100% gratuïts.

Per poder beneficiar-te d'aquets cursos, t'has de donar d'alta fent click en aquest enllaç.

Formació contínua

Avui dia, la competitivitat de les empreses es basa sobretot en el factor humà, en la qualitat i iniciativa dels recursos humans de l'empresa. Aquet és, precisament, el fonament de la formació contínua: la necessitat que les empreses i també els treballadors tenen de comptar amb instruments que els permetin operar amb majors garanties d'èxit al mercat, millorant els seus coneixements i la seva capacitat d'adaptació a l'entorn.

Veure els cursos per:

per àrees

Cercador de cursos

Cercador de cursos

Suport vital bàsic i desfibil·lació semiautomàtica (SVB+DEA)

Curs d'Anglès A.2.B.

Curs d'Anglès B1

Comptabilitat bàsica / avançada

El teu centre de referència al Baix Empordà