Acreditació de competències

"Els Punts d'informació i orientació compten amb tècnics d'orientació habilitats per l'ICQP que informen i orienten"

Punt d'Informació d'Acreditació de Competències Professionals

Baix Empordà Assistència a Domicili SCCL és una entitat reconeguda per l'ICQP per actuar com a Punt d'Informació i Orientació en el procediment de reconeixement i acreditació de les competències professionals.

Punt d'Informació i Orientació compten amb tècnics d'orientació habilitats per l'ICQP que informen i orienten a totes les persones que ho sol·licitin sobre les fases del procediment de reconeixement de competències professionals, els requisits d’accés, els drets i obligacions dels canditats, i les acreditacions oficials que es poden obtenir.

Convocatòria Acredita't

Convocatòria pública i oberta per al procés d’acreditació de competències professionals (Acredita’t) obtingudes mitjançant l'experiència laboral i els ensenyaments no formals.

Les preinscripcions es realitzaran entre el proper 27 de maig i 12 de juny de 2015 i a aquesta convocatòria podran presentar-se directament els professionals que comptin amb els requisits per fer-ho, entrant al web www.gencat.cat/acreditat i fent la sol·licitud de forma telemàtica.

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents:
  • certificat de registre de ciutadania comunitària,
  • targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea,
  • autorització de residència o de residència i treball a Espanya.
 2. Tenir 20 anys complerts abans del 12 de juny de 2015.
 3. Tenir experiència laboral o haver fet formació:
  • L'experiència laboral, com a treballador assalariat, autònom, voluntari o becari i la formació han d'estar relacionades amb les competències professionals dels àmbits de qualificació que es volen acreditar.
  • En el cas de l'experiència laboral, cal justificar com a mínim 2.000 hores o 250 dies treballats a jornada plena, durant els últims 10 anys, almenys durant un període mínim de 3 anys. En el cas de la formació, cal justificar almenys 300 hores, en els últims 10 anys.
 • Pel que fa a l’experiència laboral, s’ha de justificar, almenys 3 anys, con un mínim de 2.000 hores treballades en total, en els últims 10 anys transcorreguts abans de realitzar-se la convocatòria. Per a les unitats de competència de nivell I, es requeriran 2 anys d’experiència laboral amb un mínim de 1.200 hores treballades en total.
 • Pel que fa a la formació s’ha de justificar, almenys 300 hores, en els últims 10 anys transcorreguts abans de realitzar-se la convocatòria. Per a les unitats de competència de nivell I, es requerirà almenys 200 hores.

Per a més informació consulteu al web www.gencat.cat/acreditat i/o adreceu-vos al nostre Punt d'Informació i Orientació de l'Institut Català de Qualificacions Professionals.