El teu centre de referència al Baix Empordà

Formació per Desocupats

Formació per Desocupats

Són programes formatius que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i/o la d'inserció laboral...

Llegir més
Formació per a Joves

Formació per a Joves

La Garantia Juvenil és una iniciativa d'ocupació europea per reduir l'atur juvenil amb una serie de cursos totalment gratuïts.

Llegir més
Formació Contínua

Formació Contínua

La competitivitat de les empreses es basa sobretot en el factor humà, en la qualitat i iniciativa dels recursos humans...

Llegir més
Formació Privada

Formació Privada

Oferim un excel·lent programa de cursos, creats específicament per respondre a les necessitats particulars dels professionals...

Llegir més
Serveis Socials

Serveis Socio-sanitaris

Donar la màxima qualitat de vida, no només cuidant a l'usuari amb les seves necessitats físiques sinó també en les seves necessitats emocionals.

Llegir més
ACTIC

ACTIC

És el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la informació...

Llegir més
Agència de Col·locació

Agència de Col·locació

El nostre objectiu és dissenyar i aplicar un servei àgil amb una clara orientació a la inserció laboral i al posterior acompanyament...

Llegir més
Acreditació de Competències

Acreditació de Competències

Els Punts d'informació i orientació compten amb tècnics d'orientació habilitats per l'ICQP que informen i orienten a totes les persones que ho sol·licitin.

Llegir més

Filtre de cursos

per àrees

Cercador de cursos

Suport vital bàsic i desfibil·lació semiautomàtica (SVB+DEA)

Curs de Anglès B1

Comptabilitat bàsica / avançada

Introducció a Windows i Internet

Introducció al full de càlcul. Excel bàsic

Processador de textos. Word bàsic

Bases de dades. Access bàsic

Introducció al disseny de presentacions. PowerPoint bàsic