A BEAD, SCCL treballem contínuament per la qualitat del nostre servei, com a part fonamental de la nostra política i estratègia per aconseguir la satisfacció total dels nostres clients basantnos en el compliment dels processos de treball establerts, tant per la impartació de cursos de formació ocupacional, com per la prestació de serveis d’assistència domiciliaria.

El nostre principal objectiu és la plena satisfacció dels nostres clients, mantenint sempre operatius i en permanent millora, els canals de comunicació amb ells, motivant i implicant a tot el personal en el desenvolupament empresarial.

La naturalesa d'aquesta filosofia enllaça amb un grup humà i una estratègia de negoci enfocats en aquesta qualitat, i amb una actualització i adaptació dels processos a nous equips, tecnologies i tendències de mercat.

Perquè així sigui considerem fonamental que aquest compromís per la qualitat sigui apèndix d'uns objectius clars i ben definits, per donar el millor servei i una ràpida i eficaç resposta a les diferents parts interessades.

L’empresa assumeix el seu compromís mitjançant el desenvolupament i la implantació d’un sistema de gestió de qualitat mitjançant la norma UNE-EN ISO 9001:2015. Amb tal fi, l’empresa assumeix el següent:

Tot això, sempre amb el ferm propòsit de complir amb els requisits legals, reglamentaris i aquells altres que ens siguin aplicables.

En definitiva considerem que aquestes directrius i compromisos ens ajudaran a assolir els nostres objectius, millorar contínuament i convertir-nos en una empresa de referència dins del nostre sector.

Tanmateix la Direcció, es compromet a difondre aquesta Política, a fi de fer-los partícips en la consecució d'aquests fins.